ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
R210.00ZAR
1 سال
R200.00ZAR
1 سال
R210.00ZAR
1 سال
.net
R210.00ZAR
1 سال
R200.00ZAR
1 سال
R210.00ZAR
1 سال
.org
R210.00ZAR
1 سال
R200.00ZAR
1 سال
R210.00ZAR
1 سال
.biz
R230.00ZAR
1 سال
R220.00ZAR
1 سال
R230.00ZAR
1 سال
.info
R250.00ZAR
1 سال
R240.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
.co.za
R200.00ZAR
1 سال
R200.00ZAR
1 سال
R200.00ZAR
1 سال
.org.za
R120.00ZAR
1 سال
R100.00ZAR
1 سال
R120.00ZAR
1 سال
.net.za
R120.00ZAR
1 سال
R100.00ZAR
1 سال
R120.00ZAR
1 سال
.mobi
R270.00ZAR
1 سال
R260.00ZAR
1 سال
R270.00ZAR
1 سال
.tv
R570.00ZAR
1 سال
R560.00ZAR
1 سال
R570.00ZAR
1 سال
.pro
R260.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
R260.00ZAR
1 سال
.photography
R320.00ZAR
1 سال
R310.00ZAR
1 سال
R320.00ZAR
1 سال
.it
R270.00ZAR
1 سال
R260.00ZAR
1 سال
R270.00ZAR
1 سال
.ca
R270.00ZAR
1 سال
R260.00ZAR
1 سال
R270.00ZAR
1 سال
.graphics
R320.00ZAR
1 سال
R310.00ZAR
1 سال
R320.00ZAR
1 سال
.ws
R390.00ZAR
1 سال
R380.00ZAR
1 سال
R390.00ZAR
1 سال
.ventures
R690.00ZAR
1 سال
R680.00ZAR
1 سال
R690.00ZAR
1 سال
.plumbing
R730.00ZAR
1 سال
R720.00ZAR
1 سال
R730.00ZAR
1 سال
.gallery
R320.00ZAR
1 سال
R310.00ZAR
1 سال
R320.00ZAR
1 سال
.capetown
R220.00ZAR
1 سال
R210.00ZAR
1 سال
R220.00ZAR
1 سال
.co.uk
R200.00ZAR
1 سال
R190.00ZAR
1 سال
R200.00ZAR
1 سال
.me
R270.00ZAR
1 سال
R260.00ZAR
1 سال
R270.00ZAR
1 سال
.guru
R420.00ZAR
1 سال
R410.00ZAR
1 سال
R420.00ZAR
1 سال
.eu
R200.00ZAR
1 سال
R190.00ZAR
1 سال
R200.00ZAR
1 سال
.holdings
R680.00ZAR
1 سال
R670.00ZAR
1 سال
R680.00ZAR
1 سال
.estate
R420.00ZAR
1 سال
R410.00ZAR
1 سال
R420.00ZAR
1 سال
.aero
R650.00ZAR
1 سال
R640.00ZAR
1 سال
R650.00ZAR
1 سال
.org.nz
R380.00ZAR
1 سال
R370.00ZAR
1 سال
R380.00ZAR
1 سال
.la
R680.00ZAR
1 سال
R670.00ZAR
1 سال
R680.00ZAR
1 سال
.singles
R680.00ZAR
1 سال
R670.00ZAR
1 سال
R680.00ZAR
1 سال
.lighting
R320.00ZAR
1 سال
R310.00ZAR
1 سال
R320.00ZAR
1 سال
.africa
R370.00ZAR
1 سال
R360.00ZAR
1 سال
R370.00ZAR
1 سال
.joburg
R220.00ZAR
1 سال
R210.00ZAR
1 سال
R220.00ZAR
1 سال
.co
R370.00ZAR
1 سال
R360.00ZAR
1 سال
R370.00ZAR
1 سال
.durban
R230.00ZAR
1 سال
R220.00ZAR
1 سال
R230.00ZAR
1 سال
.web.za
R120.00ZAR
1 سال
R110.00ZAR
1 سال
R120.00ZAR
1 سال
.clothing
R680.00ZAR
1 سال
R670.00ZAR
1 سال
R680.00ZAR
1 سال
.us
R220.00ZAR
1 سال
R210.00ZAR
1 سال
R220.00ZAR
1 سال
.org.uk
R120.00ZAR
1 سال
R110.00ZAR
1 سال
R120.00ZAR
1 سال
.cc
R420.00ZAR
1 سال
R410.00ZAR
1 سال
R420.00ZAR
1 سال
.fm
R2100.00ZAR
1 سال
R2100.00ZAR
1 سال
R2100.00ZAR
1 سال
.camera
R680.00ZAR
1 سال
R670.00ZAR
1 سال
R680.00ZAR
1 سال
.bike
R440.00ZAR
1 سال
R430.00ZAR
1 سال
R440.00ZAR
1 سال
.equipment
R320.00ZAR
1 سال
R310.00ZAR
1 سال
R320.00ZAR
1 سال
.online
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains